STIL

INNEBANDY

Det er for tiden et kvinne- og et herrelag som er aktive.
Vi mangler trener for gruppen 7-12 år. Har du lyst til å være med å starte en gruppe for dem? Gi oss en lyd.

Innebandygruppene har alle sine treninger i gymsalen på Søfteland Skole Åpne kart

Hva trenger du?

Innesko.
Innebandykølle. Vi har også køller du kan låne dersom du prøve å spille før du bestemmer deg.

Kontingent

Grunnkontingent: kr 400.-
For å delta på trening kreves det medlemskap i en gruppe, men ingen betaler for mer en to gruppemedlemskap, uavhengig av hvor mange grupper man deltar i.
Familier der mer enn to barn er medlemmer betaler man kun bare de to dyreste kontingentene.

InnebandyKontaktpersonSpond-kode
KvinnerJannike Aunet, leder.innebandy@stil.org980 84 414MATPV
HerrerLars Lynghaug, leder@stil.org, 920 44 733MATPV