STIL

FOTBALL

Fotballgruppen består av ca. 120 spillere i fordelt på elleve lag som trener på Stilvoll. Noen av de eldste jentelagene trener/spiller sammen med Os på Kuventræ

Hva trenger du?

Fotballsko
Leggbeskyttere
Treningsklær

Kontingent

Grunnkontingent: kr 400.-
For å delta på trening kreves det medlemskap i en gruppe, men ingen betaler for mer en to gruppemedlemskap, uavhengig av hvor mange grupper man deltar i.
Familier der mer enn to barn er medlemmer betaler man kun bare de to dyreste kontingentene.

Fotball kr 800.-
Fotball A-lag kr 1800.-

Alle nye fotballspillere vil få eller har fått ny treningsjakke – verdi kr 698, egenandel kr 150.-

Kontakt en lagleder/trener