Søfteland Turn & Idrettslag Fotball Søfteland TIL og Os Turn har signert intensjonsavtale.

Søfteland TIL og Os Turn har signert intensjonsavtale.

Mandag 30.november 2020 møtte styreledere og sportslig leder i Os Turn og Søfteland TIL hverandre i klubbhuset på Stilvoll. Klubbene har den siste tiden arbeidet med å lage en intensjonsavtale mellom klubbene som skal sikre forutsigbarhet for spillerne i barne- og ungdomsfotballen samt sikre et godt koordinert tilbud for trenerutvikling og kursing.